3.9.09

κι όσο ένας θα λέει
φεύγω,

κάποια θα του σπαράζει
μείνε