30.10.11

τα τύμπανα ξεκίνησαν(8)

γέμισε ο τόπος με ρινόκερους και η φυλή μου είναι απελπισμένα πεινασμένη,
όχι φοβισμένη

οι ενδιαφέρουσες μέρες διαδέχονται η μια την άλλη και ο ιστορικός καταγράφει