12.3.11

τα τύμπανα ξεκίνησαν(1)

κανένα ηφαίστειο δεν ξεκινά δίχως σημάδια και αυτός που δεν βλέπει, είναι γιατί δεν θέλει να δεί