12.3.11

τα τύμπανα ξεκίνησαν(3)

ποτέ η προδοσία δεν ήταν προφανής και η αντίδραση τόσο μουδιασμένη

σύλλεξε ενημέρωση, ξέσκόνισε την κρίση, κάνε την κοφτερή και μετά σύρε να ξεθάψεις τα τσεκούρια

Έρχονται ενδιαφέρουσες μέρες