26.9.08

ο έρωτας είναι ένα παιχνίδι στο μηχανημά σου που αναβοσβήνει "insert coin"

στα πόσα τρόπαια αλλάζεις πίστα;