20.10.08

αφού ξέρω πως έφυγες,
πως τα παπούτσια μου με βγάζουν στο παλιό σου σπίτι;