6.11.08

2 μειον 1
δύσκολα μαθηματικά είναι να αφαιρείς από το δύο ένα και να μένει μόνο ένα,


το άλλο ούτε καν κρατούμενο,


ούτε καν ζητούμενο,


ούτε καν δεδομένο,


ένα σχεδόν μηδέν