4.11.08

ήταν ποτέ άραγες η μοναξιά αφηρημένη έννοια;