19.7.08
τα πιο μεγάλα κρύα πιάνουν


σαν οι ήλιοι σου απομακρύνονται