20.7.08


Στην άλλη μεριά βρίσκεται ο εαυτός σου και εσύ ψάχνεις να τον βρείς
Μέσα από εμπόδια περνάς και όσους στην πορεία συναντάς, καύσιμη ύλη
Για θα σου θυμίζουν πάντα ότι προσπάθησες πιότερο να ξεχάσεις
Ο δρόμος μονόδρομος, δεν έχει όπισθεν, όπως η ζωή, στάση ή εμπρός ταχύτητα, η θύμηση πάει πίσω