20.9.07

όνειραθα μεταλάβω με νερό θαλασσινό

στάλα τη στάλα συναγμένο απ΄το κορμί σου