24.5.09

στα γιατί και στα διότι


η μαγεία ξεμασκάρεται


η ώρα έχει κομπολογίσει ένα αμετάκλητο λεπτό


και η απόσταση ξαναφυτρώνει για να χωρίσει τους ανθρώπους με φράκτες